streptococcus

  1. İsim streptokok basili, çift çift veya zincir şeklinde bulunan ve bademcik, kızıl gibi hastalıklara sebep olan basil.
streptokok testi İsim, Tıp