parkinson's disease

  1. İsim Parkinson hastalığı, titremeli felç: el ve parmaklarda titreme, kaslarda katılaşma, hareketlerde ve konuşmada
    yavaşlama, yüz ifadesinde donukluk şeklinde beliren sinir hastalığı.
    Parkinsonism, paralysis agitans, shaking palsy ile ayni anlama gelir.