1. Fiil, Üreme to crave

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Hâmilelikte bâzı ... istek duymak