absolute humidity

  1. salt nemlilik, mutlak rutubet, birim hacimdeki havada bulunan subuharı kütlesi.