active service

askere çağrılmak Fiil
faal hizmette çalıştırılabilir
faal hizmette.
faal hizmetten çekilmek Fiil