son bakım: nekahet devresindeki hastanın bakımı. İsim
tahliye edilen mahpusların gözetimi