appointment

 1. İsim, Hukuk atama
 2. İsim tayin
 3. İsim atama
 4. İsim atama, tayin.
  to fill a vacancy by appointment: bir münhale tayin yapmak.
 5. İsim görev, iş, memuriyet, hizmet.
  I hope I shall get a teaching appointment at the new school: Yeni
  okulda bir öğretmenlik görevi almayı umuyorum.
 6. İsim randevu, buluşma vaadi/sözü.
  He kept the appointment: Buluşma vaadini tuttu.
  I have an appointment
  with the doctor at 6 o'clock.
  They made an appointment to meet at 5 o'clock: Saat 5'te buluşmak üzere sözleştiler.
 7. İsim ödenek, tahsisat, maaş.
 8. İsim (bkz: decree ), (bkz: ordinance ).
vazifesinden ayrılmak Fiil
görevin kabul edilmesi
bir atamayı yerinde bulmak Fiil
randevu istemek Fiil
yönetim kurulu üyeliğine tayin edilme
randevuya gelmemek Fiil
iş randevusu
randevuyu iptal etmek Fiil
randevu almadan birine uğramak Fiil
bir randevu yu iptal etmek Fiil
tayin kâğıdı
iş randevusu
kurula atanma
kurul atanması
kurula atanma
atanma koşulları İsim
konfirme etmek Fiil
bir randevuyu teyit etmek Fiil
bir randevunun teyidi
konsolosluğa tayin
ihtilaflı tayin
hükümdar tayini
atama tarihi
randevu tarihi
atanılanın göreve başlama tarihi
randevu isteğini geri çevirmek Fiil
tayin kararı
atama belgesi
kesin tayin
asaleten atama
doktor randevusu İsim, Tıp
vekâletname veren kişi
tayin edilebilir olma
randevu tespit etmek Fiil
randevu elde etmek Fiil
devlet tayini
bir mevki işgal etmek Fiil
fahri atama
düzensiz tayin
randevusuna gelmek Fiil
randevuya zamanında gelmek Fiil
kilit mevki tayinleri İsim
tayin mektubu
atama mektubu
uzun vadeli tayin
bir randevu saptamak Fiil
gün almak Fiil
randevu ayarlamak Fiil
(US) iktidardan ayrılmadan az önce yapılan atama
bakanlık ataması
randevuya gelememek Fiil
bir randevuyu kaçırmak Fiil
yeni tayin
iş teklifi
(devlet memuru) deneme tayini
patent dairesi şefliği
sürekli tayin
randevu ile birine gitmek Fiil
tayininden önce
memurun denemek üzere işe alınması
memurun işte belli bir süre deneme koşuluyla atanması
deneme süresi için atama
profesör tayini
devlet memurluğu tayini
bir atamanın onayı
iyi bir iş bulmak Fiil
üst dereceli atama
yüksek mevki
geçici atama
geçici atanma
geçici tayin
randevu yu teyit etme
üst düzey mevkii
yüksek yönetici sınıf ataması
üniversite tayini
atama yetkisi İsim, Kamu Yönetimi
ajanda İsim
mahkeme emriyle tayin
belirlenen tarihi
müdür tayini
vekil tayini
tasfiye memuru tayini
yediemin tayini
kayyum tayini
mirasçı tayini
yoksul kişilere mahkemece savunma avukatı tayini
savunma avukatı tayini
bilirkişi seçimi İsim, Hukuk
gemi sahibince kaptan tayini
atama emri İsim
randevuyla
randevulaşmak Fiil
personel atama daire başkanı İsim, Kamu Yönetimi
tayini sınavları geçmesine bağlı
randevu vermek Fiil
birinden saat 3 için randevu almak Fiil
birini bir mevkie tayin ettirmek Fiil