1. hem … hem de, ne kadar … ise o kadar, … kadar da.
    She was good as well as beautiful: Güzel olduğu
    kadar da iyi idi.
    by day as well as by night: gece gündüz (hem gece, hem de gündüz).
  2. … kadar, … ile beraber, …'e ilâveten, hem … hem de …
    She was good as well as beautiful: Hem güzel hem de iyi idi.
… de/da, ayrıca, ilâveten, keza.
Take him as well: Onu da al.
You may keep these as well:
Ayrıca bunlar da sizin olsun.
One may as well say that … : Keza denilebilir ki …
… de/da, dahi, keza, bile.
I'm going to Rome and my sister's coming as well.
We might as well
stop: Dursak/bıraksak iyi olur.
One might as well say ….: Şöyle de denilebilir …
Just as well: zararı yok, beis yok, aldırma.
"We're late to see the fil." "Just as well. I hear it isn't very good.": "Filmi görmek için geciktik." "Aldırma, zaten iyi değilmiş."
You may (just) as well go: Gitmenizde beis yok. İsterseniz gidin!
malum olduğu gibi
istersen …
You might just as well ask for the moon as for a bicycle, because you are not getting either:
Bisiklet yerine istersen ayı iste: hiçbirini alamayacaksın.
cezası aynı olduğundan daha ağır suçu da işlemek.
bu benim için de geçerli