1. uyan(dır)mak, uyarmak, ikaz etmek.
  to awake to the danger: tehlikeye karşı uyarmak.
  The noise
  awoke me: Gürültü beni uyandırdı.
 2. canlan(dır)mak, diril(t)mek, harekete geç(ir)mek, tahrik etmek, kışkırtmak.
  Her letter awoke old memories:
  Onun mektubu eski anıları canlandırdı.
  Old memories awoke in her when she read the letter: Mektubu okuyunca eski anıları canlandı.
 3. farketmek, farkına varmak, gözü açılmak.
  He awoke to the realities of life: Hayatın gerçeklerinin farkına vardı.
 4. uyanık, uyanmış, gözü açık, tetikte, müteyakkız, sak.
  I was awake: Uyanıktım/uyanmıştım.
  to
  be awake to a danger: tehlikeye karşı uyanık/tetikte bulunmak.
uyanık yatmak.
(a) tamamen uyanmış, (b) gözünü dört açmış.
sabahlamak Fiil