1. (a)
    barge in ile ayni anlama gelir. sırasız söze karışmak, manasızca/saygısızca müdahale etmek.

    to barge into a conversation. He barges in(to) on our conversations. (b) çarpmak, toslamak.