be very particular about having things done methodically

  1. Fiil işleri metodik bir şekilde yaptırmada titizlik göstermek