1. (fidanları) geniş yere (tarhlara) dikme(k), seyreltme(k).
    Will you help me to bed out the plants?
birini zorla yatağından çıkarmak Fiil
kalkmak Fiil
solundan/ters tarafından kalkmak.
huysuz/hırçın olmak, herkesi terslemek, yatağın ters tarafından kalkmak.
He was born on the wrong
side of the blanket: O piç olarak doğdu.
yataktan fırlamak.