beside the point

  1. konunun dışında
  2. konu dışı
  3. hiç ilgisi yok
  4. yersiz
konu dışı olmak Fiil
bu konu dışı