bir gün üzerinde karar vermek

  1. Fiil to decide upon a day