1. sendikacıların başlattığı grev esnasında işi durdurmak istemeyen ya da grevdeki işçinin işini yapan veya
    sendika üyesi olmayı reddeden işçi

black quarter, symptomatic anthrax ile ayni anlama gelir. karabacak: koyun ve sığırlarda
Clostridium
chauvoei adlı toprak bakterilerinin sebep olduğu, bacağın yukarı kısmında içi gaz dolu , ıstırap verici şişkinlikler şeklinde görülen bulaşıcı, öldürücü bir hastalık.
karasap: (a) lâhana ve turpgillerde
Phoma lingam mantarlarının sebep olduğu saplarda kararma şeklinde
görülen bitki hastalığı, (b) patateslerde
Eruvinia atroseptica bakterilerinin sebep olduğu ve sapların kararması ile beliren hastalık.
dolandırıcı (bilhassa yarış ve kumarda).
grev bozan, greve katılmayan işçi.
(grevdeki işçi yerine) başka işçi almak.
(grev vb.'ni) desteklememek, oyunbozanlık yapmak.
aldatmak, (bir kimseye/gayeye) ihanet etmek.
grev bitmeden işe dönmek.