bought deal

  1. sermaye toplama yöntemi
  2. şirket
  3. yeni hisse senetlerini satın almalarını bankalara teklif eder ve en yüksek fiyatı verene bunları satar
  4. Hisse senetlerini satın alan banka kâr etmek amacıyla bunları menkul kıymetler piyasasına satışa sunar
  5. (US) ABD'de çok yaygın olan ve şimdilerde İngiltere'de uygulanmaya başlanan
  6. büyük bir mali kuruluşun geniş bir menkul kıymet portföyünü satın alması ve sonra bunu bölüm bölüm müşterilerine satması