breach of contract

  1. Sözleşme Hukuku sözleşme ihlali
  2. İsim sözleşmenin ihlali
  3. sözleşmeyi bozma
  4. sözleşmenin bozulması
taraflardan birinin sözleşme hükümlerini yerine getirmeyeceğini önceden açıkça belirtmesi Sözleşme Hukuku
sözleşmenin ihlali yüzünden tazminat talebi İsim
sözleşmeyi bozmaya kışkırtma
sözleşmeyi ihlale teşvik İsim, Hukuk
sözleşmeyi bozma nedeniyle uğranılan kaybı
sözleşmeyi bozma nedeniyle uğranan kayıp
sözleşmeyi bozdurma
sözleşmeyi ihlale teşvik İsim, Hukuk
sözleşmenin ihlal edildiğini ileri sürmek Fiil
mukavelenin ihlali teminatı (mali nitelikli sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden doğan
zararlara karşı verilen bir tür kredi sigortası
İsim
sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi üzerine dava açmak Fiil