1. İsim dip, uç, dipçik, sap, kütüğün kalın tarafı.
  butt end: kalın uç.
  butt joint: düz ek.
  butt
  weld: düz kaynak (eki), alın dikişi.
 2. İsim kalıntı, izmarit, birşeyin kullanılmaya elverişsiz son parçası.
  a cigar butt.
 3. İsim (bkz: buttocks ).
 4. İsim sigara.
 5. alay konusu, gülünç şey/kimse.
 6. (a) silahlı atışta hedef arkasındaki toprak duvar, (b)
  butts: (üstüne tüfeği dayayıp atış yapılan)
  istinat duvarı.
  the butts: atış alanı.
 7. (bkz: butt hinge ).
 8. hedef, sınır.
 9. bitişik olmak, komşu olmak.
 10. (birşeyin) ucunu tespit etmek/bağlamak.
 11. ucuca koymak, eklemek, iki şeyin uçlarını birleştirmek.
 12. tos vurma(k), süsme(k).
 13. kafa ve boynuzla vurma(k), itme(k).
 14. çıkıntı yapmak, uzanmak.
 15. (dişliler) birbirine çarpmak.
 16. İsim fıçı, varil (bira, şarap vb. için).
 17. İsim hacim ölçüsü: 108 imperiyal galon (≈ 491 litre).
 18. İsim yassı balık. (bkz: halibut )
dipçik
dipçiklemek Fiil
dipçik İsim, Askerlik
su fıçısı
düz menteşe: kapı kapandığı zaman duvar içinde değil dış yüzeyde kalan menteşe. İsim
(başkasını) işine karışmak, burnunu sokmak, müdahale etmek, destursuz girişmek.
It's none of your
concern, please don't butt in: Bu seni ilgilendirmez, lütfen burnunu sokma.
(marangozlukta) düz ek: tahtaları yanyana getirerek (üstüste bindirmeden) yapılan ek. İsim
tüfek dipçiği
karışmamak, müdahale etmemek, burnunu sokmamak.
Nobody asked your opinion, so butt out: Kimse
senin fikrini sormadı, sen buna karışma.
dipçik demiri/levhası. İsim
ucu küt ok. İsim
uç uca kaynak. İsim
alın kaynağı İsim, İnşaat
hedef olmak Fiil