cannot choose but

  1. mutlaka … lıdır/lısınız vb., …'e mecbur(dur/sunuz vb.), -den başka bir şey yapamaz(sınız).
    He cannot
    choose but obey: Mutlaka itaat etmelidir/itaate mecburdur.