carry weight (with)

hükmü geçmek Fiil
birinin üzerinde nüfuzu olmak Fiil