come down to earth

  1. gerçeğe dönmek, Hanyayı Konyayı anlamak, kafasına tak demek, ayakları suya ermek.
gerçekçi olmak, gerçek âleme dönmek, hayal kurmaktan vazgeçmek.