1. (a) (soy/aile)den gelmek.
    She comes of a good family. (b) sonuç vermek, sonuç/netice çıkmak.
    I
    don't know if any good will come of your actions: Bilmem ki bu yaptıklarından iyi bir sonuç çıkar mı? (c)
    come of age: reşit olmak, ergenlik çağına/sinni rüşte ermek.
iyi bir aileden gelmek Fiil
iyi aileden gelmek Fiil
erişkinlik yaşına gelmek Fiil
çağ atlamak Fiil
erişkinliğe ulaşmak Fiil
yetişkin olmak Fiil
ileri düzeye ulaşmak Fiil
başarıya ulaşmak Fiil
iflas etmek Fiil
iyi aileden gelmek Fiil
Puritan bir aileden gelmek Fiil
birşey sonucunda ortaya çıkmak Fiil
birşeyin sonucu olmak Fiil
birşey sonucunda meydana gelmek Fiil
oy kullanma yaşına gelmek Fiil
reşit olmak Fiil
bir geminin bordasına yanaşmak
kendini tam olarak tanımak Fiil
bir listenin sonunda olmak Fiil
sonuncu olmak Fiil
birinden taraf olmaya karar vermek Fiil
birinin yanında yer almaya karar vermek Fiil
birini desteklemeye karar vermek Fiil
kazanan tarafta olmak Fiil
birini desteklemeye karar vermek Fiil
birinden taraf olmaya karar vermek Fiil
birinin yanında yer almaya karar vermek Fiil
başa bir sürü bela açmak Fiil
kara görünmek Fiil
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek Fiil
bir servete konmak Fiil
...'in eline geçmek Fiil
üstüne binmek Fiil
inzimam etmek Fiil
tüy dikmek Fiil
fazla kâr sağlayamamak Fiil
kaybeden taraf olmak Fiil
kabul etmek Fiil
(bir yerden) dışarı çıkmak Fiil
(leke) çıkmak Fiil
komadan çıkmak Fiil, Tıp ve Sağlık
bir işten alnı açık çıkmak Fiil
modası geçmek Fiil
modası geçmek Fiil
saklandığı yerden çıkmak Fiil
çevresiyle ilgilenmek, başkalarile dostluk kurmak, kabuğundan çıkmak.
okulu bitirmek Fiil
birşeye sonuç teşkil etmek Fiil
birşeyden sonuç olarak çıkmak Fiil
birşeyi atlatmak Fiil
birşeyin sonucunda ortaya çıkmak Fiil
birşeyin sonucu olmak Fiil
birşeyden kurtulmak Fiil
birşeyden çıkmak Fiil
durup dururken vaki olmak Fiil
durup dururken yer almak Fiil
birden yer almak Fiil
birden vaki olmak Fiil
durumunu açıkça kabul etmek Fiil
kendini ortaya koymak Fiil
(borsa) teklif edilmek Fiil
kendine güven kazanmak Fiil
kendine güveni yerine gelmek Fiil
eline büyük para geçmek Fiil
bir hafta kadar Paris'e gelmiş olmak Fiil
bir uzlaşma (konkordato) şartları üzerinde anlaşmak Fiil
'nın dikkatine çarpmak Fiil
tahminin iki misline çıkmak Fiil
tahammülünün son haddine gelmek Fiil
tahammülün son haddine gelmek Fiil
işin esasını teşkil etmek Fiil
biri tarafından öğrenilmek Fiil
Aklıma gelmişken (söyleyeyim), ha … , sahi.
come to think of it, he has already been given what he needs.
reşit olmak Fiil
üstüne binmek Fiil
inzimam etmek Fiil
tüy dikmek Fiil
...'in bilgisi dahilinde olmak Fiil
birinin etkisi altına girmek Fiil
…e ramak kalmak Fiil
…den kılpayı kurtulmak Fiil
neredeyse … olmak Fiil
az kalsın … olmak Fiil
…in eşiğine gelmek Fiil
…i kılpayı kaçırmak Fiil
kıl payı kalmak Fiil
bir maddenin kapsamı içine girmek Fiil
bir anayasanın çerçevesi içine girmek Fiil
kanun hüküm kmülerine girmek Fiil
kanun hükümlerine girmek Fiil
bir mahkemenin yetki alanına girmek Fiil
(Br) İçişleri Bakanlığı yetkisi alanına girmek Fiil
kanunun alanına girmek Fiil
normal görevler kapsamına girmek Fiil
kanun kapsamına girmek Fiil
kanunun kapsamı içine girmek Fiil
kanuni kapsamı içinde olmak Fiil
sözleşme şartları dahilinde olmak Fiil
bir sözleşmenin kapsamı içine girmek Fiil
her çeşit insanla temasa geçme fırsatı olmak Fiil
her çeşit insanla temasa geçme fırsatı olmak Fiil