come round to

  1. Fiil birini veya bir yeri ziyaret etmek
  2. Fiil önce anlaşmadığı bir konuda fikrini değiştirmek
  3. Fiil yapılacak bir işi ileri atıp durdurduktan ya da önlenmesi olanaksız olaylar yüzünden geciktikten sonra o işi yapacak duruma gelmek
birşeyi kabul etmek Fiil
birşeyi kabullenmek Fiil
gerçeği görmek Fiil
gerçekleri görmek Fiil
sonunda ayakları yere basmak Fiil