1. İsim, Rekabet Hukuku davranış
 2. İsim tutum, davranış, hal ve hareket, tavır.
  conduct towards someone: birine karşı davranış.
  unprofessional
  conduct: mesleğe yakışmaz tutum.
  certificate of good conduct: iyi hal belgesi.
  I'm glad to see your conduct at school has improved.
 3. İsim yönetim, idare, gidiş.
  The conduct of a business.
 4. İsim yönetme, yürütme, yön verme, rehberlik/refakat etme.
 5. İsim rehber, yol gösteren, refakat eden.
 6. Fiil davranmak, (kendini) idare etmek.
  He conducted himself well.
 7. Fiil yönetmek, idare etmek, yürütmek.
  to conduct a meeting.
 8. Fiil (orkestrayı) yönetmek/idare etmek.
  to conduct an orchestra.
 9. Fiil yol göstermek, rehberlik yapmak, önderlik/refakat etmek.
  Linda got a job conducting tours of the U.N. Building in New York.
 10. Fiil (ısıyı, elektriği, sesi vb.) iletmek, geçirmek, nakletmek.
ihmalci davranmak Fiil
davasını mahkemede kendi başına savunmak Fiil
kendi savunmasını kendi yapmak Fiil
kendi savunmasını kendi yapmak Fiil
niçin o şekilde davrandığını açıklamak Fiil
bilmediğinden hatalı davandığını iddia etmek Fiil
davranışını haklı çıkarmaya başlamak Fiil
bir hareket tarzını benimsemek Fiil
bir yöntemi benimsemek Fiil
kötü davranış davranma
kötü davranış
iyi davranış için ödül verilmek Fiil
iyi davranış için ödül vermek Fiil
birinin yönetiminde olmak Fiil
birine bonservis vermeye hazır olmak Fiil
davranış kuralları İsim
görgü kuralları İsim
hüsnühal kâğıdı
iyi durum belgesi
iyi hal kâğıdı
hüsnühal kağıdı
adi davranış
adi davranış davranma
görgü kuralları İsim
davranış kuralları İsim, İşletme
birini ahlak hocası yapmak Fiil
aşağılık davranış
davranış biçimi İsim
meslek davranış kurallarını saptamak Fiil
suç sayılacak davranış
ayırımcı davranış
ahlâksız davranış, güvenliğe/yasalara/âdâba aykırı tutum.
saygısız davranış
ahlaksızca davranış
kötü davranış
mali tutum
disipline aykırı hareket için ödenen para cezası
hüsnühal
iyi davranış
iyi hal
kötü davranış
kanuna aykırı davranış
yakışıksız davranış
asi davranış
kasıtlı eylem İsim
kasdî eylem İsim
usule aykırı hareket
kusursuz davranış
kusursuz davranış davranma
doğru davranış
disiplin eksikliği
yol tezkeresi
ahlak bakımından hayat tarzı
piyasanın gidişi
erdemli davranış
ahlaki davranış
itiraz edilebilir davranış
menfur davranış
saldırgan davranış
ahlaksız davranış
alçakça davranış davranma
alçakça davranış
birinin davranışını belli kalıplara sokmak Fiil
grev gözcülüğü davranışı
grev gözcülüğü davranışı
birine davranışının budalalığını göstermek Fiil
iyi davranış ödülü
birinin işteki davranışını incelemek Fiil
sınıfına layık davranış
doğru davranış
iyi davranış
belli bir tutum izlemek Fiil
doğru davranış
disiplinsiz davranış
davranış kuralları İsim
sporcu davranışı
normal davranış
emme borusu
birinin davranışını beğenmemek Fiil
yakışıksız davranış davranma
yakışıksız davranış
vicdansız davranış
ahlaka aykırı davranış
mesleğe yakışmayan davranış
sportmenliğe aykırı davranış İsim, Spor
bir davranışı uygun görmek Fiil
birinin iyi haline kefil olmak Fiil
insafsızca davranış
bir işi yürütmek Fiil
bir işi idare etmek Fiil
iş yürütmek Fiil
bir kampanyayı yürütmek Fiil
bir kampanyayı yönetmek Fiil
bir konuşmayı yürütmek Fiil
bir davaya bakmak Fiil
davaya bakmak Fiil
bir müşterinin davasına bakmak Fiil
bir gazeteyi yönetmek Fiil
anket yapmak Fiil
bir mahpusu muhafaza altında götürmek Fiil
reklam kampanyası yapmak Fiil
bir baskın düzenlemek Fiil
ayin yönetmek Fiil
bir davaya bakmak Fiil
anket yapmak Fiil
bir test yapmak Fiil
bir davaya bakmak Fiil
yetkisiz iş yapmak Fiil
bir görevi yerine getirmek Fiil
kampanyayı yönetmek Fiil
bir soruşturma yapmak Fiil
tahkikatı yürütmek Fiil
bir araştırmayı yürütmek Fiil
askeri kayıt defteri
sevk ve idare kitabı
hukuki engel oluşturan şahsın kendi fiil ve hareketleri İsim
bir avukata yakışmayacak davranış
mahpus sicili
büro idaresi
dava açıp yürütmek Fiil
kanuni takibat yapmak Fiil
yolculuk masrafları İsim
(Br) tanığın mahkemeye gelmek için yapacağı masraflarına karşılık olarak ödenen para
müzakereleri idare etmek Fiil
müzakereleri yürütmek Fiil
bir genel kurulu idare etme
bir davanın gidişi
bir davanın gidişi
bir toplantının idaresi
komuoyu yoklaması
işlerin idaresi
ticari faaliyetin yürütülmesi İsim
ticari faaliyetlerin yürütülmesi
müzakerelerin gidişi
işlerin idaresi
tarafların hareketi
devlet idaresi
davanın seyri
savaşın idaresi
doğru dürüst hareket etmek Fiil
iyi davranmak Fiil
askerlik şerefine aykırı hareket
birini kapıya kadar geçirmek Fiil
yazışmayı yürütmek Fiil
müzakereleri yönetmek Fiil
bir şirketin tasfiyesinde muameleleri yapmak Fiil
ziyaretçilere müzeyi gezdirmek Fiil
bir subaya ve beyefendiye yakışmayacak davranış
subaya ve beyefendiye yakışmayacak davranış davranma
standartlara göre hareket etmek Fiil
soruşturma/tahkikat yapmak.
askerden kovma/tard.
tard belgesi.
birinin idaresinde olmak Fiil
(Br) Savaş Hizmet Madalyası İsim
bir gazetenin redaksiyonu
birini belli bir şekilde davrandırmak Fiil
birine bir hareket tarzını benimsemesini emretmek Fiil
birine bir hareket tarzını benimsetmek Fiil
hüsnühal kâğıdı
iyi hal kâğıdı
disiplinsiz davranış
birinin davranışını yanlış değerlendirmek Fiil
iyi hal indirimi İsim, Hukuk
Kolluk Kuvvetleri Davranış Kuralları ve Temel İlkeler Özel Isim, Hukuk
fazilet nişanı: ABD ordusunda temayüz edenlere verilen madalya.