crowding-out effect

devlet borçlanmasının özel sektör borçlanmasını sınırlaması
ekonomik faaliyetin yavaşlaması amacıyla hükümetin iç borçlanmaya gitmesi
devlet borçlanmasının özel sektör harcamalarını azaltma etkisi