1. Fiil bağırmak
  2. Fiil çağırmak
  3. Fiil yakınmak
  4. Fiil haykırmak
bir şeyden yüksek sesle şikâyet etmek Fiil
bir şeyi şiddetle istemek Fiil
hüngür hüngür ağlamak, gözlerinden kanlı yaşlar akıtmak, teselli bulamamak, ıstırap ve kederden sürekli
ağlamak.
When her little baby died, the poor lady cried her eyes out.
doyasıya/ hüngür hüngür ağlamak.