1. yeter/dur demek, teslim olmak, pes demek.
  2. beraberliği kabul etmek, pes demek, rekabete son vermek.