1. gözde, hoşa giden konu/şahıs vb.
    It's not my cup of tea: Bu bana göre değil/ işime gelmez/hoşuma gitmez.
  2. (a) kader, mukadderat, (b) şüpheli/çekinilmesi gereken kimse/şey.
(bir kimse için) uygun, münasip, çekici, sevilen/arzu edilen şey.
Playing cards isn't my cup of tea,
let's watch television instead: İskambilden hoşlanmam, onun yerine televizyon seyredelim.
bir kimsenin tam beğendiği şey olmak Fiil
benim zevkime göre değil
bir fincan çay için neler vermek mezdim