cut one's teeth on

  1. (bir şeyi) küçük yaşta/çok erken öğrenmek, tecrübe ile/yaparak öğrenmek.
    He cut his eye teeth as a
    carpenter: Marangozluğu küçük yaşta öğrendi.