dam örtüsü olarak kullanılan saz veya saman

  1. thatch