date back to …

  1. ta … tarihinde (yapılmış/kurulmuş vb.) olmak, yaşı ta … tarihine inmek/gitmek.
    This mosque dates back
    to 1574: Bu cami ta 1574'te yapılmıştır.
'ye uzanmak Fiil