death and maturity benefits

  1. ölüm ve vade gelimi ödemeleri (hayat sigortalarında tazminatın ölüm veya hayatta kalma halinde muayyen
    bir yaşa kadar mukavele ile belirlenmiş bir mik