difficult task

güç bir işi becermek Fiil
güç bir iş başarmak Fiil