distribution channel

  1. İsim malları müşteriye ulaştırma yolları
  2. İsim dağıtım yolları
  3. dağıtım kanalı
dağıtım kanalı