drop hammer

  1. İsim kalıpta/şahmerdanda dövme, sıcak basma.
  2. İsim (salma) şahmerdan.
şahmerdan