effect an insurance

bir sigorta poliçesi düzenlemek Fiil