1. Geçişli Fiil icra/ifa etmek, yerine getirmek.
  The nurse executed the doctor's orders.
 2. Geçişli Fiil yapmak, etmek, başarmak, becermek, uhdesinden gelmek.
  to execute a gymnastic feat.
 3. Geçişli Fiil idam etmek, (hükmü) infaz etmek, cezayı çektirmek.
  The convicted murderer was executed.
 4. Geçişli Fiil (planı/projeyi) gerçekleştirmek.
  to execute a plan.
 5. Geçişli Fiil, Müzik çalmak, icra etmek, seslendirmek.
 6. Geçişli Fiil, Hukuk (a) (yasayı/tüzüğü/yönetmeliği) yürütmek, yürürlüğe koymak, uygulamak, icra mevkiine koymak, tatbik etmek.

  to execute a law. (b) (vasiyetnamenin) gereğini yapmak, şartlarını yerine getirmek.
  He asked his brother to execute his will. (c) yasal gereksinmeleri sağlamak, kanunun gerektirdiğini yerine getirmek.
infaz İsim, Hukuk
ceza hükmünün infazı İsim, Ceza Hukuku
cezanın infazını ertelemek Fiil, Ceza Hukuku
cezanın infazının ertelenmesi İsim, Ceza Hukuku
infaz yetkisi İsim, Uluslararası Hukuk
yargısız infaz gerçekleştirmek Fiil
cephe değiştirmek Fiil
bir görevi yerine getirmek Fiil
bir sözleşme akdetmek Fiil
bir suçluyu idam etmek Fiil
bir suçluyu idam etmek Fiil
bir kararı yürürlüğe koymak Fiil
bir kararname çıkarmak Fiil
akit yapmak Fiil
bir senet yapmak Fiil
bir akit imzalamak Fiil
bir form doldurmak Fiil
hükmü infaz etmek Fiil
kararı infaz etmek Fiil
bir hükmü icra mevkiine koymak Fiil
bir kararı infaz etmek Fiil, Hukuk
kanunu uygulamaya koymak Fiil
bir kanunu uygulamaya koymak Fiil
bir kanunu uygulamak Fiil
bir kanuni belge akdetmek Fiil
ipotekli borçluyu icraya vermek Fiil
çalışmasını tamamlamak Fiil
bir planı uygulamak Fiil
bir portre yapmak Fiil
bir vekâletnameyi düzenlemek Fiil
vekâletname düzenlemek Fiil
bir vasiyetname hazırlamak Fiil
bir vasiyetnameyi icra mevkiine koymak Fiil
bir müzekkere çıkarmak Fiil
yeminli beyan hazırlamak Fiil
bir senet yazmak Fiil
bir memuriyeti ifa etmek Fiil
bir emri yerine getirmek Fiil
bir emri icra mevkiine koymak Fiil
emri yerine getirmek Fiil
emri icra mevkiine koymak Fiil
bir emri eksiksiz yerine getirmek Fiil
kurşuna dizmek Fiil
bir kanunu yürürlüğe koymak Fiil
birinin emirlerini yerine getirmek Fiil
yargısız infaz gerçekleştirmek Fiil
planı uygulamak Fiil
senet düzenleme
mukavele akdetme yetkisi
yemin etmek : mahkeme dışı yemin
mahkeme huzurunda veya kazai bir takibat dolayısıyla yapılmayan yemin