fly in amber

en ufak bir değişikliğe uğramadan olduğu gibi kalma