1. İsim iskele tahtası, yolcuların vapura binip inmesi için iskeleye uzatılan tahta.
 2. geçit, yol.
 3. Denizcilik (a) dehliz, ambarda eşyalar arasındaki geçit, (b) (güvertede bir kısımdan ötekine geçilen) iskele, (c)
  (bkz: gangplank ), (d) lumbar ağzı.
 4. (sinema, tiyatro, okul vb.) sıralar arasındaki geçit, pasaj.
 5. muvakkat tahta geçit.
 6. (maden ocaklarında) ana geçit.
 7. logway ile ayni anlama gelir. (kütüklerin kereste fabrikasına sevkedildiği) rampa, kütük yolu.
 8. savul(un)! çekil(in)!, yol ver(in)! destur! değmesin!
  argo yağlı boya!
asma geçit
kaldırılıp indirilen gemi merdiveni