give notice to one's employer

  1. Fiil işverenine ihtarda bulunmak
  2. Fiil işverene işten ayrılacağını bildirmek