give something attention

  1. Fiil birşeye dikkat etmek
  2. Fiil birşeye dikkat göstermek
  3. Fiil dikkatini birşeye yoğunlaştırmak