have a care

  1. dikkat etmek, dikkatli/uyanık bulunmak, gözünü açmak.
    Take care that you don't fall on the ice. Take
    care not to catch cold (that you don't catch cold).
bir binanın bakımını üstlenmiş olmak Fiil
binanın bakımını üstlenmek Fiil