1. … bile, şayet, eğer, kazara.
  We seldom if ever go: Gitsek bile pek seyrek/nadiren gideriz.
  If
  ever you see him: Eğer onu görecek olursanız.
  Now if ever is the moment to act: Harekete geçmenin tam zamanıdır (Harekete geçmenin zamanı varsa işte şu andır).
  He's a liar if ever there was one: Yalancının tekidir (= Eğer bir tek yalancı varsa odur).
  He is a poet if ever there was one: Dünyada tek şair varsa o da odur (Ben şair diye ona derim/şairlik ona yakışır).
  seldom if ever = scarcely ever: nadiren, belki de (hemen hemen) hiç.
pek nadiren