incidental to the normal activity of a business

bir işin normal seyri gereği olmak Fiil