industrial design

  1. İsim, Eğitim endüstri ürünleri tasarlama
  2. İsim, Eğitim endüstriyel tasarım
  3. teknik resim.
    industrial designer: teknik ressam.
Endüstriyel Tasarım Bölümü İsim, Eğitim
Endüstri Ürünleri Tasarlama Bölümü İsim, Eğitim
Endüstri Ürünleri Tasarlama Bölümü İsim, Eğitim
Endüstriyel Tasarım Bölümü İsim, Eğitim