keep your chin up

 1. umudun kırılmasın, cesur ol, umutsuzluğa kapılma, gönlünü ferah tut. (Kısaca
  chin up ile ayni
  anlama gelir.
  ) 3.
  take it on the chin
  argo (a) tam başarısızlığa/hezimete uğramak, mağlûp/münhezim olmak, (b) cezaya/ıstıraba katlanmak.
Enseyi karartma. Cümle
Moralini bozma. Cümle