lay siege to ...

  1. Fiil, Askerlik ...i kuşatmak
  2. Fiil, Askerlik ...i ablukaya almak
  3. Fiil, Askerlik ...i muhasara etmek
kuşatmak, muhasara etmek, muhasaraya almak.