1. (a) (füze, silah vb.) atmak, fırlatmak.
    to let fly a stone/an arrow: taş/ok atmak. (b) (heyecan
    vb.) serbest bırakmak, birdenbire söylemek,
    mec. basmak.
    to let fly a curse: küfürü basmak.
(a) birine ağzına geleni söylemek, (b) birine tokat aşketmek, (c) (at) çifte atmak.