market area

  1. pazar
  2. sürümü olan bir malın alım ve satımının o malın geneldeki fiyatını etkilediği alan
hinterlandı
işçi piyasası bölgesi
akaçlama havzası İsim
ana piyasa bölgesi