meet someone half-way

  1. (iddia ve isteklerinin bir kısmından vazgeçerek) anlaşmak, uyuşmak, ikisinin ortasını bulmak.
    You
    want to pay $4, but I want $6. Meet me half-way and make it $5.
birini yarı yolda karşılamak Fiil
birini yarı yolda karşılamak Fiil